Optiker Talleraas, Sogndal skysstasjon

Sogndal skysstasjon finn du døra ope fem dagar i veka. Optikar Kjell Magne Talleraas er til stade måndagar, torsdagar og fredagar. Brillerettleiar Laila Monsen Haugen er til stade alle dagar.  

Me sjåast!